Připravte jezírko na jaro

 Péče o zahradní jezírko na jaře

  Údržba a spuštění filtrace

S prvními jarními paprsky slunce začíná naše péče o zahradní jezírko. Roztaje led a voda v zahradním jezírku pomalu vystoupí dlouhodobě nad 5°C. Pokud jste na podzim neprovedli důkladnou podzimní údržbu jezírka, je třeba odstranit zetlelé listí a části rostlin, případně další nečistoty, které se v zahradním jezírku nashromáždily během zimy. K tomu vám mohou pomoci  různí pomocníci a síťky. Poté se kontroluje a vyčistí filtr, zkontroluje a zapojí UV lampa a čerpadlo. Doporučujeme vyměnit UV zářivku po 8000h provozu a nahradit jí novou. Celý filtrační systém se uvede znovu do chodu. Pokud byla filtrace puštěná i přes zimu, je třeba nastavit filtrační systém na jarní provoz.  Péče o zahradní jezírko na jaře

Nastartování biologické filtrace

Nastartování biologické filtrace pomocí startovacích bakterií  Po spuštění filtrace je vhodné aplikovat biologický startér urychlující správný proces biologické filtrace. Během zimy došlo k odumření části nitrifikačních bakterií. Navíc s rostoucí teplotou narůstá aktivita ryb a tím se i zvyšuje koncentrace dusíkatých látek ve vodě a je třeba namnožení nových nitrifikačních bakterií podpořit startovacími bakteriemi a přípravky zabezpečujícími efektivní biologickou filtraci.

Částečná výměna vody

Doporučuje se provést částečnou výměnu vody v jezírku (do 5%). Tento objem vody se většinou vymění již při kontrole filtračního systému. Při výměně vody v jezírku postupujte velmi obezřetně, ryby jsou ještě nepohyblivé a mohly by se snadno poranit. V průběhu týdne by mělo dojít k obměně asi 10% vody z celkového objemu zahradního jezírka (samozřejmě po částech, nikoli najednou). Rychlé nastolení optimálních hodnot vody v jezírku zajistíte aplikací FIAP Pond Basic.

Kontrola kvality vody v zahradním jezírku

Doporučujeme pravidelně 1x za 14 dní měřit parametry vody, zejména pH, obsah dusíkatých látek (amoniak, dusičnany, dusitany), celkovou a uhličitanovou tvrdost vody, hodnotu fosfátů a obsah kyslíku. V jarním období by se hodnota uhličitanové tvrdosti vody měla pohybovat mezi 8 - 10 °dkH. V případě, kdy je změřená hodnota nižší, doporučujeme použít přípravek FIAP KH Plus. Obsah kyslíku v jezírkové vodě lze zvýšit vzduchováním nebo pomocí fontánky zajistit čeření hladiny vody.

Čeření hladiny jezírka napomáhá zvýšit obsah kyslíku ve vodě

Kontrola ryb a zlepšení jejich imunity

Ryby jsou po náročném zimním období vyčerpané a jejich imunita je oslabená, zvyšuje se riziko onemocnění. Proto je třeba zejména na jaře bedlivě kontrolovat zdravotní stav vašich ryb! Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů pomocí vitamínových a minerálních preparátů. Pro zvýšení imunity je důležitý zejména vitamín C, proto sledujte při nákupu vitamínových doplňků především obsah vitaminu C! V jarním období je vhodné používat krmení s vyšším obsahem tuku, nebo aplikovat na běžné krmení doplňek Omega 3, který obsahuje vitamíny rozpustné v tucích, navíc vysoký obsažený vitamín E podpoří plodnost vašich ryb! Krmení FIAP premiumactive Basic kombinuje plovoucí a potápivé krmení, což ho činí ideální volbou v jarních měsících. Krmení FIAP premiumactive Professional zase vysokým obsahem vitamínu C podpoří imunitu vašich ryb, které navíc získají krásné zbarvení.

             

Vyhledávání
Užitečné odkazy

Naše pobočky:

Aquatica KOI Centrum
Aquatica ZOO Centrum

AQUATICA - FIAP - Profesionální zboží pro Vaše zahradní jezírka a chov KOI Sunlight webdesign - e-shop Sun-shop